Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Protestantse Gemeente Heemskerk

Lees meer

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beverwijk

Lees meer

Jezus zegt:

Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en je hebt mij binnengehaald; ik was naakt en je hebt mij kleren gegeven, ik was ziek en je hebt naar mij omgezien. Ik was in de gevangenis en je bent naar mij toe gekomen…

Als je de geringsten van de mensen bijstaat, dan dien je mij. Als je voor de geringsten van de mensen niets doet, doe je ook voor mij niets.

Nieuwe Testament, evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

Lees meer

Protestantse Gemeente Beverwijk

Lees meer

Evangelische Gemeente De Ark Heemskerk

Lees meer

Leger des Heils Kennemerland

Lees meer

Rooms-Katholieke Laurentius-Maria parochie Heemskerk

Lees meer

Vredesweek in Beverwijk

De Vredesweek staat elk jaar in het teken van vrede en veiligheid. In 2016 was het thema ‘Vrede Verbind opnieuw’.

Bekijk de video

Evangelische Gemeente De Verandering Beverwijk

www.egdeverandering.nl

Rooms-Katholieke St. Eloy parochie Beverwijk

Lees meer

Apostolisch Genootschap Heemskerk

Lees meer

Kerst op het plein in Heemskerk

Groot kerstevenement in de open lucht, opgevoerd door leerlingen van het Bonhoeffer College uit Castricum. Het 'Spel der Engelen' staat symbool voor hoe het eraan toe gaat in onze wereld..

Bekijk de video

Baptistengemeente Heemskerk

Lees meer

Helpen waar geen helper is

De tijden veranderen, de kerk verandert mee (echt!). Maar sommige dingen blijven. Zo heeft de kerk in alle eeuwen geprobeerd om er te zijn voor mensen in de samenleving die het moeilijk hebben.

In een wereld van hardheid vertegenwoordigt de kerk nog altijd een broodnodig tegengeluid: laten we naar elkaar omzien. Laten we de armen, de eenzamen, de vluchtelingen niet vergeten.

Dat gebeurt, ook bij ons in de IJmond. Goede initiatieven, verbonden met onze gemeenschappen, zijn bijvoorbeeld het Regionaal Diaconaal Centrum en de Voedselbank.

Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk

Lees meer

Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan

Lees meer

Kritische Gemeente IJmond

Lees meer

Sportweek Sonrise

Sonrise is een week vol sport, spel en actie. Met sportclinics en kleine wedstrijden, spellen en gezellige zomeractiviteiten. Tijdens de afsluitende buurtmaaltijd is er aandacht voor het christelijk geloof. Iedereen is welkom!

Bekijk de foto's

Wat is eigenlijk een kerk?

Voor veel mensen is de kerk een vreemd gegeven geworden. De vanzelfsprekendheid waarmee de kerk 50 jaar geleden in onze samenleving aanwezig was, is er niet meer. Dat is niet erg; nergens staat dat de kerk veel status zou moeten hebben. Maar wat te doen, als je niets van de kerk weet, maar eigenlijk wel nieuwsgierig bent? Wat te doen, als je op zoek bent, als je eens in gesprek zou willen over de grote vragen van het leven? Wat te doen, als je eens wat meer zou willen weten over de Bijbel? Het antwoord is eenvoudig: klop eens aan. Stuur een e-mail of loop eens binnen. In al onze gemeenschappen zul je openheid en vriendelijkheid aantreffen, nergens wordt je iets opgedrongen. Hartelijk welkom

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703