Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Kerken willen zichtbaar en dienstbaar aanwezig zijn

Op zaterdag 23 september waren de christelijke kerken in de Grote Kerk te Beverwijk bijeen voor het Diner van de Eenheid. Aanleiding was het Reformatiejaar: in oktober 1517 gaf de Augustijner monnik Maarten Luther het startsein voor vernieuwing van de kerk. Een gebeurtenis die in 2017 alom herdacht en gevierd wordt, die echter onbedoeld ook leidde tot verdeeldheid en scheiding. Nu, 500 jaar later, kwamen de kerken op initiatief van de rooms-katholieke St. Eloyparochie bijeen om eensgezind het geloof in de samenleving uit te spreken.

Aan het einde van de bijeenkomst werd een slotverklaring opgemaakt, die op 5 oktober aan de Beverwijkse burgemeester Smit is overhandigd. Een hedendaagse ‘Maarten Luther’ was aanwezig om de burgemeester op ludieke wijze toe te spreken. Daarna las Marco Visser, voorzitter van de Raad van Kerken, de verklaring voor. De tekst brengt onder woorden dat de kerken nog steeds een belangrijke rol vervullen in de samenleving. Vooral op het gebied van bezoek aan eenzamen en zieken, stervensbegeleiding en rouwverwerking zijn de kerken actief. De boodschap is dan ook een handreiking aan de plaatselijke overheid en aan de samenleving als geheel: men kan op de kerken een beroep doen. We zijn graag zichtbaar en dienstbaar aanwezig.

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703