Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

www.vdgij.nl

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

Voorganger: Ds. Pieter Post
Pastoraal werker: Mw. Mieke H. Hennus
Dienst: Zondag om 10:00 uur
Locatie: Meerstraat 62, Beverwijk

Wie zijn wij?

Al sedert de zestiende eeuw zijn er doopsgezinden in Beverwijk. Ons geloof is door de Bijbel geïnspireerd. Er is niet een vast omschreven geloofsleer. Wel wordt het accent gelegd op de navolging van Jezus. Hij is essentieel voor ons streven naar naastenliefde en vrede. Daarbij is het ‘geen aanzien des persoons’ , naar het woord van de apostel Jacobus, een belangrijke richtsnoer.

Doopsgezinden vormen kleine gemeenschappen met aandacht voor elkaar. Dat geldt ook voor onze gemeente. Een belangrijk kenmerk is de doop op een persoonlijk geschreven belijdenis. Hierdoor sluit men zich aan bij de gemeente en wordt men lid. Verder hebben doopsgezinden de naam doeners van het Woord van God te zijn.

Onze wekelijkse kerkdienst op zondag

Deze zijn eenvoudig van opzet. Een mooi gebruik is de zogenaamde ‘open ruimte’, een kort moment waarop de kerkgangers op een opbouwende manier met elkaar kunnen delen wat hun heeft geraakt, of bezighoudt. De liederen worden meestal op het Van Gelder-orgel begeleid, maar ook wel op de vleugel. Er wordt gezongen uit het ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013)’.

Iedereen is welkom

Als kerkelijke gemeenschap kennen wij geen hete hangijzers rondom de acceptatie van gender en seksuele oriëntatie, of omtrent vrijwillige levensbeëindiging. Het gaat ons om de vorming van een gemeente waarin we met elkaar leren uit de Bijbel, maar ook kennisnemen van onze inzichten en levenservaringen, in woord en in daad.

Activiteiten binnen de gemeente

  • Bijbelkringen
  • Pastorale bijeenkomsten aan 'huis'
  • 70+ maaltijden
  • Doopsgezind Gemengd Koor IJmond
  • Sobere maaltijden

Kijk voor ons complete activiteitenprogramma, data, en het laatste nieuws over onze diensten op onze website:

http://www.vdgij.nl/

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703