Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Oecumenische Vredesviering

De Raad van Kerken IJmond-Noord opent de Vredesweek 2019 met een bijzondere gezamenlijke kerkdienst, een oecumenische vredesviering. Een bijeenkomst met muziek, zang, verhalen en gebed, bedoeld als een teken van verbondenheid in een wereld waarin veel verdeeldheid is. Van harte welkom op zaterdagavond 21 september om 19:15 uur. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Protestantse Gemeente Heemskerk

www.pknheemskerk.nl

Protestantse Gemeente Heemskerk

Voorganger: ds. Marco Visser en pastor Fred van der Louw
Dienst: zondag om 10:00 uur
Locatie: Morgensterkerk (Vrijburglaan 2 in Heemskerk) of Dorpskerk (Kerkplein 1 in Heemskerk)

Wie zijn wij?

Als Protestantse Gemeente Heemskerk maken wij deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), van het samenwerkingsverband van kerken in Heemskerk en van de gehele wereldwijde kerk. Wij vertrouwen op Jezus Christus. En wij geloven in de kracht van de Bijbelse verhalen. Daar horen wij van de God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die getekend wordt door geweld en leed.

Wij bieden een plek voor bezinning en spiritualiteit, waarin iedereen vrij is om zichzelf te ontplooien en te ontdekken wat God van hem/haar vraagt. In de wetenschap dat wij deel uitmaken van een groter geheel.

Onze wekelijkse kerkdienst op zondag

Onze diensten zijn laagdrempelig, je kunt zomaar eens binnenstappen en het meemaken. Na de dienst is er ruimte om verder te praten en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Ook alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om tijdens de kerkdienst deel te nemen aan de kindernevendienst (voor groep 1 t/m 8). Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, zijn in goede handen bij onze oppasdienst. Voor tieners hebben wij speciale tienerdiensten.

Iedereen is welkom

Wij proberen als gemeente een plek van ruimte en openheid te zijn. Iedereen is welkom, nooit is er vooraf geloof of bepaalde voorkennis nodig, enkel nieuwsgierigheid. We sluiten niemand uit. Wij zijn qua geloofsbeleving een pluriforme gemeenschap. Zo verschillend als wij mensen zijn, zo verschillend staan wij ook in het geloof. Deze pluriformiteit zien wij niet als mankement, maar als rijkdom.

Activiteiten binnen de gemeente

Naast de wekelijkse diensten organiseren we vele activiteiten. Enkele voorbeelden:

  • Ontmoetingsochtenden voor ouderen
  • Meelezen op woensdag: in gesprek over de Bijbeltekst van de zondag
  • Bijbelverhalen voor Heemskerkers
  • Thema-avonden
  • MOED (Meditatieve OEcumenische Dienst) op vrijdag

Kijk voor ons complete activiteitenprogramma en het laatste nieuws over onze diensten op onze website:

http://www.pknheemskerk.nl/

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arjen Verboom - voorganger Evangelische Gemeente "de Verandering"
E-mail: voorganger@egdeverandering.nl
Tel.: 0251-722179
Marco Visser - predikant Protestantse Gemeente Heemskerk
E-mail: marcovisser64@kpnmail.nl
Tel.: 0251-293002