Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Help als maatje een immigrant de weg vinden in Heemskerk en Beverwijk

Veel immigranten hebben na het inburgeringstraject van 1 à 2 jaar toch nog moeite om zelfstandig de weg te vinden in onze samenleving. Humanitas IJmond heeft het project ‘Maatjes Immigranten’ opgezet met als doel de immigranten een steuntje in de rug te geven. In de praktijk komt het er op neer dat een maatje eens in de twee weken een paar uur met de immigrant optrekt om hem of haar te ondersteunen en samen leuke dingen te doen. Humanitas zoekt vrijwilligers om deze activiteit verder mogelijk te maken. De gezamenlijke kerken in de IJmond ondersteunen dit project en bevelen het van harte bij u aan! Hebt u wat tijd over en spreekt het doel u aan? Dan bent u zeer welkom. Voor meer informatie: zie https://www.humanitas.nl/afdeling/ijmond/activiteiten/, of neem contact op met coördinator Erna Tamis, tel. 06-35120275.

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703