Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Oecumenische Vredesviering

De Raad van Kerken IJmond-Noord opent de Vredesweek 2019 met een bijzondere gezamenlijke kerkdienst, een oecumenische vredesviering. Een bijeenkomst met muziek, zang, verhalen en gebed, bedoeld als een teken van verbondenheid in een wereld waarin veel verdeeldheid is. Van harte welkom op zaterdagavond 21 september om 19:15 uur. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Nieuw-Apostolische Kerk Heemskerk

www.nak-nl.org

Nieuw-Apostolische Kerk Heemskerk

Voorganger: herder R. Steunebrink
Diensten: zondag om 10.00 uur en woensdag om 20.00 uur
Locatie: Gounodstraat 11a in Heemskerk

Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine, hechte kerkgemeente die onderdeel is van een internationale geloofsgemeenschap, die zich als deel van de kerk van Christus ziet. Bestaande uit alle christenen die gedoopt zijn en Jezus Christus belijden. Belangrijke kernwaarden van ons geloof zijn de zending van apostelen in de huidige tijd en de spoedig verwachte wederkomst van Jezus Christus.

Onze wekelijkse kerkdiensten

Twee keer per week (op zondag en woensdag) komen we samen in de kerkdiensten, waarin het evangelie van Jezus Christus centraal staat en praktische handvatten worden aangereikt om dit vorm te geven in het dagelijks leven. In de kerkdienst staat de woordverkondiging centraal, die plaatsvindt door lekenpredikers. Daarnaast is er veel aandacht voor zang en muziek tijdens de dienst. Tevens is er elke dienst een zondagschool voor de jonge bezoekers.

Iedereen is welkom

Een kerkgemeente is bij uitstek de plaats waar iedereen, ongeacht leeftijd of afkomst, hartelijk welkom is om samen vorm en inhoud te geven aan het persoonlijke geloofsleven, binnen en buiten de kerkdiensten om. Daarnaast is er aandacht voor individuele pastorale zorg.

Activiteiten binnen de gemeente

  • Zangkoor, wekelijkse repetities
  • Muziekgroepje
  • Godsdienstig onderwijs aan kinderen
  • Activiteiten voor kinderen en jongeren, onder andere ook in groter verband met kerkgemeenten in de provincie Noord-Holland

Kijk voor meer informatie over de Nieuw-Apostolische Kerk Heemskerk op:

http://www.nak-nl.org/amsterdam/heemskerk/

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arjen Verboom - voorganger Evangelische Gemeente "de Verandering"
E-mail: voorganger@egdeverandering.nl
Tel.: 0251-722179
Marco Visser - predikant Protestantse Gemeente Heemskerk
E-mail: marcovisser64@kpnmail.nl
Tel.: 0251-293002