Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Evangelische Gemeente De Ark Heemskerk

Evangelische Gemeente De Ark Heemskerk

Voorganger: wekelijks een andere voorganger
Dienst: zondag om 10.00 uur
Locatie: Bachstraat 20 in Heemskerk (in Basisschool Het Rinket)

Wie zijn wij?

Als kleine gemeente van onze Here Jezus Christus willen we met elkaar, onze Here dienen, elkaar ontmoeten, bemoedigen of troosten en samen ons geloof beleven. Wij geloven dat Jezus Christus gewild heeft, dat iedereen die Hem wil volgen, zich moet laten dopen door onderdompeling in water. Verder geloven wij dat iedere gelovige de Heilige Geest kan ontvangen. Wij geloven dat Gods verbondsvolk Israël een groot aandeel zal hebben in Zijn plan voor de eindtijd. Wij geloven dat God geen God op afstand is, maar een God is die een persoonlijke relatie met een ieder wil hebben.

Onze wekelijkse kerkdienst op zondag

Een half uur voor aanvang van de samenkomst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Wij hebben geen vaste voorganger, maar nodigen elke week een andere spreker uit. Na verwelkoming is er een periode voor aanbidding en lofprijzing waarbij een zangleider ons leidt in de te zingen liederen uit de bundel Opwekking. Daarna volgt een overdenking, waarbij we luisteren naar het Woord van God - de Bijbel - en naar de boodschap die God ons duidelijk wil maken. Na afloop drinken we met elkaar koffie of thee.

Iedereen is welkom

Iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te nemen in één van onze samenkomsten. We hopen dat u daar als bezoeker een warme, uitnodigende sfeer ervaart en dat u God kan en mag ontmoeten.

Activiteiten binnen de gemeente

  • Tweewekelijkse Bijbelstudie op woensdagavond
  • Tweewekelijkse bidstond op woensdagochtend
  • Heilig Avondmaal: elke eerste zondag van de maand tijdens de samenkomst op zondag

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703