Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan

cgkbeverwijk-westzaan.nl

Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan

Voorganger: wekelijks een andere voorganger
Dienst: zondagmorgen om 09:30 uur in Westzaan en zondagmiddag om 16:30 uur in Beverwijk
Locatie: J.J. Allanstraat 185 in Westzaan en Meerstraat 62 in Beverwijk

Wie zijn wij?

Onze kerk is een Christelijke en Gereformeerde kerk waarin Jezus Christus als Verlosser en Middelaar centraal staat. Onze gemeente voedt zich door Gods woord en geest en prijst God lof, aanbid Hem en zegt Hem dank. Gods geopenbaarde wil komt door Zijn Woord, de Bijbel, naar ons toe, via de prediking en ook in het samen gemeente zijn rondom Zijn Woord!

Onze wekelijkse kerkdienst op zondag

In onze zondagse diensten staat een actieve en krachtige geloofsbeleving centraal. Het geloof in onze Here Jezus Christus wordt beleden vanuit de Bijbel, het geïnspireerde woord van God, en vanuit de zogenaamde drie formulieren van enigheid: De Heidelbergse Catechismus, De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Iedereen is welkom

Wij willen de liefde van Jezus Christus doorgeven aan iedereen!

Activiteiten binnen de gemeente

Naast de wekelijkse diensten organiseren we vele activiteiten. Enkele voorbeelden:

  • Catechisaties
  • Verenigingsbijeenkomsten
  • Kinderclubs
  • Gebedsavonden
  • Bijbelstudiegroep

Kijk voor ons complete activiteitenprogramma en het laatste nieuws over onze diensten op onze website:

http://cgkbeverwijk-westzaan.nl/

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703