Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Sobere maaltijden 2023

Beverwijk/Wijk aan Zee/Heemskerk, 22-02 t/m 29-03

Het is een mooie gedachte om in de voorbereidingstijd op weg naar Pasen midden in de week een moment te hebben om samen stil te staan bij het bijzondere karakter van deze tijd. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Baptistengemeente Heemskerk

www.baptistenheemskerk.nl

Baptistengemeente Heemskerk

Voorganger: wekelijks een andere voorganger
Dienst: zondag om 10:00 uur
Locatie: Baptistenkapel (Maerten van Heemskerckstraat 43 in Heemskerk)

Wie zijn wij?

Wij geloven dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij ziet ons allemaal en vindt ons allemaal belangrijk. Ook jou en ook u. Hij kijkt er naar uit om Zijn zegen aan je te geven. Dat kan als je ervoor kiest om bij Hem te horen. Geloven is een kwestie van je eigen keuze maken voor God. En als je dat doet, kun je ook gedoopt worden. Op de Bijbelse manier, dus helemaal kopje onder. Daar komt onze naam vandaan: baptist is afgeleid van het Griekse woord voor dopen.

Onze wekelijkse kerkdienst op zondag

We komen iedere zondag bij elkaar om samen het geloof in God te vieren. En al doende proberen we te begrijpen wat dat betekent. We bidden en lezen in de bijbel. We zingen en laten ons inspireren. We hebben een lijst van voorgangers uit het hele land die afwisselend bij ons de overdenking verzorgen. Soms speelt de organist, soms speelt de pianist alleen, soms met de band en als het feest is zingt ons eigen koor.

Iedereen is welkom

De mensen in onze kerk vormen een wonderlijke mengelmoes. Leeftijden en leefstijlen verschillen nogal. Wat ons samenbindt, is het geloof in God en de wens om dat geloof praktisch in te vullen, elke dag. Tijdens de diensten op zondagmorgen is er een kinderprogramma in de bijzalen.

Activiteiten binnen de gemeente

Naast de wekelijkse diensten organiseren we vele activiteiten. Enkele voorbeelden:

  • Gespreksgroepen
  • Eetgroep

Kijk voor ons complete activiteitenprogramma en het laatste nieuws over onze diensten op onze website:

http://www.baptistenheemskerk.nl/

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arrie van Nierop - predikant Protestantse Gemeente Beverwijk
E-mail: predikant.pgbwz@gmail.com
Tel.: 0251-295703