Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Oecumenische Vredesviering

De Raad van Kerken IJmond-Noord opent de Vredesweek 2019 met een bijzondere gezamenlijke kerkdienst, een oecumenische vredesviering. Een bijeenkomst met muziek, zang, verhalen en gebed, bedoeld als een teken van verbondenheid in een wereld waarin veel verdeeldheid is. Van harte welkom op zaterdagavond 21 september om 19:15 uur. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Kerst op het plein in Heemskerk

Groot kerstevenement in de open lucht, opgevoerd door leerlingen van het Bonhoeffer College uit Castricum. Het 'Spel der Engelen' staat symbool voor hoe het eraan toe gaat in onze wereld..

Bekijk de video

Rooms-Katholieke Laurentius-Maria parochie Heemskerk

Lees meer

Protestantse Gemeente Heemskerk

Lees meer

Evangelische Gemeente De Ark Heemskerk

Lees meer

Evangelische Gemeente De Verandering Beverwijk

www.egdeverandering.nl

Nieuw-Apostolische Kerk Heemskerk

Lees meer

Leger des Heils Kennemerland

Lees meer

Verenigde Doopsgezinde Gemeente IJmond

Lees meer

Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk

Lees meer

Vredesweek in Beverwijk

De Vredesweek staat elk jaar in het teken van vrede en veiligheid. In 2016 was het thema ‘Vrede Verbind opnieuw’.

Bekijk de video

Wat is eigenlijk een kerk?

Voor veel mensen is de kerk een vreemd gegeven geworden. De vanzelfsprekendheid waarmee de kerk 50 jaar geleden in onze samenleving aanwezig was, is er niet meer. Dat is niet erg; nergens staat dat de kerk veel status zou moeten hebben. Maar wat te doen, als je niets van de kerk weet, maar eigenlijk wel nieuwsgierig bent? Wat te doen, als je op zoek bent, als je eens in gesprek zou willen over de grote vragen van het leven? Wat te doen, als je eens wat meer zou willen weten over de Bijbel? Het antwoord is eenvoudig: klop eens aan. Stuur een e-mail of loop eens binnen. In al onze gemeenschappen zul je openheid en vriendelijkheid aantreffen, nergens wordt je iets opgedrongen. Hartelijk welkom

Rooms-Katholieke St. Eloy parochie Beverwijk

Lees meer

Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan

Lees meer

Apostolisch Genootschap Heemskerk

Lees meer

Baptistengemeente Heemskerk

Lees meer

Jezus zegt:

Ik had honger en je hebt mij te eten gegeven; ik had dorst en je hebt mij te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en je hebt mij binnengehaald; ik was naakt en je hebt mij kleren gegeven, ik was ziek en je hebt naar mij omgezien. Ik was in de gevangenis en je bent naar mij toe gekomen…

Als je de geringsten van de mensen bijstaat, dan dien je mij. Als je voor de geringsten van de mensen niets doet, doe je ook voor mij niets.

Nieuwe Testament, evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 25

Kritische Gemeente IJmond

Lees meer

Helpen waar geen helper is

De tijden veranderen, de kerk verandert mee (echt!). Maar sommige dingen blijven. Zo heeft de kerk in alle eeuwen geprobeerd om er te zijn voor mensen in de samenleving die het moeilijk hebben.

In een wereld van hardheid vertegenwoordigt de kerk nog altijd een broodnodig tegengeluid: laten we naar elkaar omzien. Laten we de armen, de eenzamen, de vluchtelingen niet vergeten.

Dat gebeurt, ook bij ons in de IJmond. Goede initiatieven, verbonden met onze gemeenschappen, zijn bijvoorbeeld het Regionaal Diaconaal Centrum en de Voedselbank.

Sportweek Sonrise

Sonrise is een week vol sport, spel en actie. Met sportclinics en kleine wedstrijden, spellen en gezellige zomeractiviteiten. Tijdens de afsluitende buurtmaaltijd is er aandacht voor het christelijk geloof. Iedereen is welkom!

Bekijk de foto's

Protestantse Gemeente Beverwijk

Lees meer

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Beverwijk

Lees meer

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arjen Verboom - voorganger Evangelische Gemeente "de Verandering"
E-mail: voorganger@egdeverandering.nl
Tel.: 0251-722179
Marco Visser - predikant Protestantse Gemeente Heemskerk
E-mail: marcovisser64@kpnmail.nl
Tel.: 0251-293002