Kerken in de regio IJmond Noord

In de regio IJmond Noord is een groot aantal christelijke kerkgenootschappen te vinden. De gemeenschappen zijn verschillend in hun manieren van doen, in grootte en in sfeer. Maar zij zijn ook één. In al deze kerken waait de geest van de ene God, de geest van bevrijding en menselijkheid. Daarom zijn wij in vriendschap met elkaar verbonden en staan wij open voor elkaar. En zo staan wij ook midden in de samenleving van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Onze kerken zijn aangesloten bij de overkoepelende netwerken van Missie Nederland (voorheen de Evangelische Alliantie) of de Raad van Kerken. Bekijk alle kerkgenootschappen.

Week van gebed om eenheid

Van 21 tot 27 januari 2018 is de internationale week van gebed voor de eenheid van de kerken. Wij als kerken in onze regio hebben ook dit jaar weer een gezamenlijk programma opgesteld, zodat er op alle dagen van de week in een van onze gebouwen een korte bijeenkomst is. Lees meer...

Raad van Kerken Missie Nederland

Week van Gebed (Beverwijk-Heemskerk)

Van 15 tot 22 januari 2017 is de internationale week van gebed voor de eenheid van de kerken. Ook de kerken in onze regio hebben dit jaar weer een gezamenlijk programma opgesteld, zodat er op alle dagen van de week in een van de kerkgebouwen een korte bijeenkomst is. Er worden teksten gelezen, liederen gezongen en gebeden. Iedereen is heel welkom.

De plaatselijke kerken willen op deze manier een tegengeluid laten horen in een tijd waarin religie vooral verdeeldheid zaait. In een wereld waarin mensen elkaar maar al te vaak met haat en geweld bejegenen, willen de kerken de hand naar elkaar uitsteken en samen bidden om eenheid en vrede. Het weekprogramma ziet er als volgt uit:


Zondag 15 januari 10:00 uur Viering in de Sint Odulphus Kerk te Wijk aan Zee
Maandag 16 januari 19:30 uur Leger des Heils, Geyssendorferlaan 4 Beverwijk
Dinsdag 17 januari 9:30 uur Regina Caeli, Hilbersplein 1 Beverwijk
Woensdag 18 januari 19:30 uur Vrije Evangelische gemeente, Van Riemsdijklaan 1 Beverwijk
Donderdag 19 januari 19:30 uur Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 Beverwijk
Vrijdag 20 januari 19:30 uur Regina Caeli, Hilbersplein 1 Beverwijk, lezing over de eenheid van de kerken door Jarek Kubacki.

Op zaterdag 21 januari is er tenslotte een bijzondere bijeenkomst in de Grote Kerk te Beverwijk, waarbij voorgangers van verschillende kerken aanwezig zullen zijn om eenheid en verbondenheid te onderstrepen. Iedereen is welkom van 12:30 tot 13:00 uur.

Contact

Voor vragen over onze kerkgemeenschappen of voor persoonlijk advies, neem gerust contact op met:

Arjen Verboom - voorganger Evangelische Gemeente "de Verandering"
E-mail: voorganger@egdeverandering.nl
Tel.: 0251-722179
Marco Visser - predikant Protestantse Gemeente Heemskerk
E-mail: marcovisser64@kpnmail.nl
Tel.: 0251-293002